Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest firma Namaxa Ireneusz Matyjaśkiewicz, ul. Kozienicka 207, 26-600 Radom, NIP: 796-002-49-25

2. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych usług mogą być również zaufani partnerzy – firmy kurierskie, firmy realizujące płatności, etc.

II. Pochodzenie i rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w naszym sklepie internetowym, w tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dokonania zakupu, zadanie pytania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

2. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu,

• Informacje na temat płatności i historię płatności,

• Informacje na temat zamówień.

3. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

4. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

• Rejestracji konta użytkownika.

• Świadczenia usług i dostarczenia zamówień.

• Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.

• Wystawiania dokumentów księgowych.

• Rozpatrywania reklamacji.

• Rozwiązywania problemów technicznych.

• Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora;

2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe są przetwarzane również w celu:

• Zapewnienia bezpieczeństwa usług.

• Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.

• Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.

• Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.

• Archiwizacji danych.

IV. Czas przetwarzania i uprawnienia względem danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

4. Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.

c) Usunięcia danych (jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy)

d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby).

5. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:

a) Drogą elektroniczną na adres: handel@namaxa.com.pl

b) Na adres: Namaxa, Kozienicka 207, 26-600 Radom

c) Osobiście w siedzibie Administratora.

6. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

4. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

V. Informacje o plikach cookies

1. NAMAXA Ireneusz Matyjaśkiewicz wykorzystuje w sklepie internetowym www.namaxa.com.pl pliki cookies (ciasteczka), które mogą być wykorzystywane przez jej system teleinformatyczny lub systemy teleinformatyczne innych podmiotów. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  • reklamowych.

3.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

VI. ORGAN NADZORCZY I SKARGI

1.W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu